• Əsas
 • Müsahibə
 • Xəbər göndər
 • Reklam
 • Əlaqə
 • +994 77 312 00 04 -+994 12 404 81 43 - info@diasportv.az

 • SON DƏQİQƏ

  ÜMMÜLBANU

  Azərbaycan ədəbiyyatınınən görkəmli nümayəndələrindən olan mühacir Ümmülbanunun əsərləri yalnız Avropada deyil, bütün dünyada məşhurdur. Ümmülbanu 1905-ci ildə – Bakıda varlı bir ailədə anadan olmuşdur. Anadan olandan az sonra anası dünyasını dəyişir. Körpə Ümmülbanuya alman qadın –Fraylan Anna həm analıq, həm də dayəlik etmişdir.

  Ümmülbanunun atası Mirzə Əsədullayev (Şəmsi Əsədullayevin oğlu) bir çox ölkələrdə filial və şöbələri olan böyük neft firmasına rəhbərlik etmişdir. Sonralar Ümmülbanunun atası ikinci dəfə, Avropada təhsil almış bir qadınla evlənir. Ümmülbanu ögey anasının sayəsində Avropa mədəniyyəti ilə tanış olur. Onun təşəbbüsü ilə fransız dilini, ingilis dilini mükəmməl öyrənir. Beləliklə, balaca Ümmülbanu həm şərq, həm alman, həm də rus adətləri ilə böyüyür.

  1917-ci ildə Rusiyada oktyabr inqilabının qələbəsi Bakıya da öz təsirini göstərmişdir. Bakıda erməni-rus birləşmələrinin təxribatlarından sonra Mirzə Əsədullayev ailəlikcə İrana köçməyə məcbur olmuşdur. 6 ay İranda yaşayan ailə yenidən Bakıya qayıtmışdır. Ümmülbanunun atası Mirzə Əsədullayev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinın Ticarət naziri təyin olunmuşdur.

  ADR-in süqutundan sonra Mirzə Əsədullayevin mülkü dövlət tərəfindən müsadirə olunmuş, o, Fransaya mühacirət etmişdir. Ümmülbanu isə Cəmil adlı bir mühəndislə ailə qurmuşdur. 1924-cü ildə isə Ümmülbanu əvvəl Türkiyəyə, daha sonra Fransaya köçmüşdür.

  Paris həyatı, xüsusilə 20-30-cu illərin ədəbi mühiti Ümmülbanuya ciddi təsir göstərmiş, onu yazıb-yaratmağa həvəsləndirmişdir. O, Fransada Benin imzası ilə tanınmışdır.

  Yazıçının ilk romanı “Hami” 1934-cü ildə nəşr olunmuşdur. Mövzusu Azərbaycan həyatından götürülmüş bu əsərdən sonra Banu Fransa ədəbi ictimaiyyətinin diqqətini cəlb edən “Qafqaz günləri” adlı avtobioqrafik romanını, “Ernst Yunkerlə görüş”, “Mən tiryəki seçdim”, “Sonra”, “Yad Fransa”, “Paris günləri”, “Son ümidin çağırışı”, “Uninin son hacəti” əsərlərini qələmə almışdır.

  Ümmülbanunun tərcüməçilik fəaliyyəti də əhatəli və maraqlıdır. O, Dostoyevskinin “Özgə arvadı” əsərini, Tatyana Tolstoyun xatirələrini rus dilindən, Ernst Yunkerin “Sülh” romanını almancadan, Qriqori Martonun “Dostum Blizzar” və V.T.Vakdın “SerPolun, həqiqətən, dedikləri” əsərlərini ingiliscədən fransız dilinə tərcümə etmişdir. Yazıçının “Qafqaz günlərində” 20-ci illərə qədərki tariximiz, milli mədəniyyətimiz, adət ənənələrimiz haqqında məlumatlar vardır.Yazıçı Parisdə “Azərbaycan evi” Assosiasiyasının üzvü idi. O, Fransanın kütləvi informasiya vasitələrində mütəmadi olaraq Qarabağ hadisələrində öz xalqını müdafiə edən məqalələrlə çıxış etmişdir.

  1992-ci il oktyabrın 29-da Fransanın “Fiqaro” qəzeti ölkəni sarsıdacaq bir məlumat yayır: “İlk fransızdilli azərbaycanlı yazıçı Benin vəfat edib...”

  ____________________

  DİASPORTV.AZ


  WhatsApp  Şərhlər (Facebook)