• Əsas
 • Müsahibə
 • Xəbər göndər
 • Reklam
 • Əlaqə
 • +994 77 312 00 04 -+994 12 404 81 43 - info@diasportv.az

 • SON DƏQİQƏ

  MEHRALI MƏMLİ OĞLU

  Mərd sərkərdə, cəsur ordu başçısı kimi şöhrət qazanan, Türkiyənin milli qəhrəmanı Mehralı Məmli oğlu 1844-cü ildə Borçalı mahalının Darvaz kəndində anadan olmuşdur.

  LÜTVİ-ZADƏ (Lütfəli Rəhimoğlu Əsgərzadə)

  Yaratdığı qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi ilə riyaziyyat, kibernetika və hesablama texnologiyası elmlərinə böyük yeniliklər gətirmiş, əldə etdiyi silsilə elmi kəşfləri dünya ictimaiyyətini heyran qoymuş böyük Azərbaycan alimi Lütvi Ələsgərzadə (düna elm aləmində Lütvizadə soyadı ilə tanınan) 1921-ci ildə Bakıda jurnalist-psixoloq ailəsində anadan olmuş, ailəsi ilə birlikdə 1926-cı ildə İrana köçmək məcburiyyətində qalmışdır.

  KƏRİM KƏRİMOV

  Bütün ömrünü kosmik raket texnikasının inkişaf etdirilməsinə həsr etmiş Kərim Abbasəli oğlu Kərimov mahir hərbi xadim, görkəmli alim, bacarıqlı leytenant-mühəndis kimi şöhrət qazanmışdır.

  XƏTİB TƏBRİZİ

  Dahi Azərbaycan alimi, ədəbiyyatşünas, dilçi, şair, ərəb alimlərinin ədəbiyyat, qrammatika və leksikoqrafiya elmlərinin başçısı “müdrik şeyx, ərəb elmlərinin rəhbəri, ədəbiyyatşünaslığın bayraqdarı, hikmət qaynağı”, “bütün ədəbiyyatşünasların rəhbəri” adlandırdıqları, habelə akademik Həmid Araslı tərəfindən “XI əsrdə Azərbaycan xalqının yetirdiyi ən böyük şəxsiyyət” –deyə yüksək qiymətləndirilən Yəhya ibn Əli Xətib Təbrizi 1030-cu ildə Təbriz şəhərində doğulmuşdur.

  HÜSEYN BAYKARA

  Haqsız təqiblərə məruz qalıb, doğma yurdunu tərk etməyə məcbur olanlardan biri də Hüseyn Baykaradır.

  HACI ZEYNALABDİN ŞİRVANİ

  Ömrünün 37 ilini səfərlərdə keçirmiş, din və təriqətlərin mahiyyəti haqqında, tarix, coğrafiya, poeziya və sairə sahələr barədə çox qiymətli elmi əsərlərvə risalələr çap etdirmiş böyük Azərbaycan səyahətçisi Hacı Zeynalabdin Şirvani 1780-ci ildə Şamaxıda din xadimi axund İsgəndərin ailəsində doğulmuşdur.

  TEYMUR MUSTAFAYEV

  Azərbaycan təyyarəçisi Teymur Mustafayev 1896-cı ildə Bakıda dülgər ailəsində anadan olmuşdur.