• Əsas
 • Müsahibə
 • Xəbər göndər
 • Reklam
 • Əlaqə
 • +994 77 312 00 04 -+994 12 404 81 43 - info@diasportv.az

 • SON DƏQİQƏ

  FƏRMAN SALMANOV

  Məşhur alim-geoloq Fərman Qurban oğlu Salmanov 28 iyul 1928-ciildə Şəmkir rayonunun Morlu kəndində anadan olmuşdur.

  FƏRƏC BƏY AĞAYEV

  Fərəc bəy Ağayev Şuşa şəhərində 1811-ciildə adlı sanlı bəy ailəsində dünyaya gəlmişdir.

  ƏZİZ ŞƏRİF

  Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında şərəfli iz qoyan, öz çoxşaxəli yaradıcılığı ilə ədəbiyyatımızın inkşafına böyük təkan verən görkəmli ədəbiyyatşünas alim, tənqidçi pedaqoq və müəllim, yorulmaz tərcüməçi, filologiya elmləri doktoru, professor Əziz Qurbanəli oğlu Şərifov (Şərif) 1895-ci ildə Naxçıvanda anadan olmuşdur.

  ƏLİMƏRDAN BƏY TOPÇUBAŞOV

  Azərbaycanın ictimai fikir tarixinə görkəmli hüquqşünas, jurnalist, güclü diplomat, siyasətçi,maarif və dövlət xadimi,məşhur vəkil kimi daxil olan şəxsiyyətlərdən biri də Əlimərdan bəy Topçubaşovdur.

  ƏLİBƏY HÜSEYNZADƏ

  Azərbaycan ictimaiyyətində yazıçı, jurnalist, müəllim, ictimai xadim, tərcüməçi kimi tanınan Əlibəy Hüseyn oğlu Hüseynzadə 24 fevral 1864-cü ildə Salyan rayonunda anadan olmuşdur.

  ƏHMƏD CƏFƏROĞLU

  Türk dünyasının görkəmli şəxsiyyətlərindən biri, məşhur türkoloq, ədəbiyyatşünas, şərqşünas və dilçi professor, filologiya elmləri üzrə doktor Əhməd Cəfəroğlu 1899-cu il aprelin 17-də Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən biri olan Gəncədə anadan olmuşdur.

  ƏBDÜRRƏŞİD ƏL-BAKUVİ

  Tanınmış səyyah, coğrafiyaşünas, iqlimşünas Əbdülrəşid ibn-Saleh ibn-Nuri əl-Bakuvi XIV əsrin ikinci yarısında – XV əsrin əvvəllərində yaşamışdır.

  CƏMALƏDDİN ƏFQANİ

  Şərq və Qərb mədəniyyətlərini dərindən mənimsəmiş və özünün fəlsəfi sistemini müəyyənləşdirmiş görkəmli şəxsiyyət Cəmaləddin Əfqani 1838-ci ilin noyabr ayında Həmədan yaxınlığındakı Əsədabad kəndində doğulmuşdur.

  CEYHUN HACIBƏYLİ

  Ceyhun Hacıbəyli 1891-ci ilin fevral ayında Azərbaycanın dilbər guşələrindən olan Şuşa şəhərində doğulmuşdur.

  CAHANGİR KAZIMBƏYLİ

  Dərin hərbi biliyə malik olan polkovnik Cahangir Kazımbəyli 1888-ci ildə Gəncədə anadan olmuşdur.