• Əsas
 • Müsahibə
 • Xəbər göndər
 • Reklam
 • Əlaqə
 • +994 77 312 00 04 -+994 12 404 81 43 - info@diasportv.az

 • SON DƏQİQƏ

  BABA KUHİ BAKUVİ

  Sufi nəzəriyyəsinin görkəmli nümayəndələrindən sayılan, müəyyən illərdə bu təriqətə rəhbərlik edən alim və şair kimi tanınan Baba Kuhi bəzi mənbələrə görə 933-cü ildə Bakıda doğulmuşdur.

  ALMAS İLDIRIM

  1907-ci ildə Bakı şəhərində dünyaya gələn Almas İldırımın əsl adı İldırım, ailə ləqəbi isə Almaszadədir.

  TAHİR SALAHOV

  Salahov Tahir Teymuroğlu 1928-ci il noyabr ayının 29-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

  SƏFİƏDDİN URMƏVİ

  Şərq dünyasının ən məşhur musiqiçi və musiqişünaslarından sayılan Səfiəddin Urməvi Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzi sayılan Urmiyə şəhərində 1216-cı ildə anadan olmuşdur.

  SADIQBƏY AĞABƏYZADƏ

  Tariximizə məşhur Azərbaycan generalı və şərqşünas alim kimi düşən Sadıqbəy İsmayıloğlu Ağabəyzadə 1865-ci ildə Göyçayda anadan olmuşdur.

  SABİT ORUCOV

  Görkəmli dövlət xadimi, neft və qaz sənayesi üzrə mütəxəssis Sabit Atababa oğlu Orucov 31 may 1912-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

  RÜSTƏMXAN XOYSKİ

  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinın elan olunduğu ilk gündən dövlət qanunlarının yazılmasında yaxından iştirak edən, bir sıra məsul vəzifələr (nazir, nazir müavini və s.) daşıyan Rüstəmxan İskəndər oğlu Xoyski 1888-ci ildə Şəkidə anadan olmuşdur.

  ORUC BƏY BAYAT

  Türk Qızılbaş tayfasının Bayat soyundan olan Azərbaycan tarixçisi Oruc bəyin 1560-cı ildə doğulduğu ehtimal edilir.

  SÜRƏYYA AĞAOĞLU

  Türkiyədəki bir sıra ictimai təşkilatların yaradıcısı Əhməd bəy Ağaoğlunun qızı Sürəyya Ağaoğlu 1903-cü ildə Şuşada anadan olmuşdur.